Kosten

 

Vergoeding volwassenzorg

Vergoeding van cliënten ouder dan 18 jaar valt onder de zorgverzekering. Praktijk Dudok van Heel heeft een contract afgesloten met de volgende zorgverzekeraars: Zilveren Kruis, DSW, Zorg en Zekerheid, Caresq en Menzis. Als u bent aangesloten bij een andere zorgverzekering, kunt u bij uw zorgverzekering navraag doen over de hoogte van de vergoeding. Verder is er een groot verschil in de vergoedingen van natura-polissen en restitutie-polissen. Bij een restitutiepolis bent u vrij om een zorgverlener te kiezen. De verzekeraar vergoed dan 100% van het bedrag dat zij als marktconform in hun polis hebben vastgesteld. Bij een naturapolis wordt een bepaald percentage vergoed en krijgt u een hogere vergoeding als u hulp zoekt bij een gecontracteerde zorgverlener.

Zelfbetaling

Voor cliënten, waarbij de behandeling niet vergoed wordt of die er voor kiezen hun behandeling zelf te betalen geldt een tarief van 98,- euro per uur. Klik hier voor betalingsvoorwaarden zelfbetaling.

Niet verzekerde zorg
Voor de behandeling van gezondheidsklachten, die niet (meer) onder de verzekerde zorg vallen, geldt dat de behandeling betaald moet worden. Hier voor geldt het zgn. OZP tarief van € 98 euro per sessie.

Jeugd

Sinds de transitie jeugdzorg van 2015 valt kinder-en jeugdhulpverlening niet meer onder de verzekering, maar onder de gemeente. Praktijk Dudok van Heel heeft een contract met de gemeente Zuid-Oost Utrecht. Dit betekend dat alleen cliënten, die wonen in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist in aanmerking komen voor rechtstreekse vergoeding door de gemeente. Cliënten die buiten deze gemeenten wonen en voor vergoeding in aanmerking willen komen, worden geadviseerd bij hun eigen gemeente te informeren naar mogelijkheden voor ‘vergoeding met niet-gecontracteerde zorgverleners buiten de regio’. 

Voor vergoeding van de zorg is verder een geldige verwijzing nodig is, bijvoorbeeld van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Hierop dient aangegeven te staan dat het om een verwijzing naar Specialistische GGZ gaat en de vermoedelijke werkdiagnose dient te staan aangegeven. Na het afronden van het hulptraject declareert de praktijk rechtstreeks bij de gemeente, waar de cliënt woont.

Eigen bijdrage

Als u binnen de gecontracteerde gemeenten valt hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Als u gemeente geen contract heeft met Praktijk Dudok van Heel, moet u bij uw eigen gemeente informeren in hoeverre er sprake is van een eigen bijdrage.

Eigen risico

Wettelijk geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder een verplicht eigen risico voor de basisverzekering; voor kinderen en jeugd tot 18 jaar wordt het eigen risico niet aangesproken.

 Egelinglaan 45
3705 TB Zeist

Telefoon: 030-2687168
E-mail: info@praktijkdudokvanheel.nl
Website: www.praktijkdudokvanheel.nl