Kosten

 

Vergoeding volwassenzorg

Behandeling bij Praktijk Dudok van Heel wordt vergoedt door de verzekering, mits de cliënt een verwijzing van de huisarts heeft voor specialistische GGZ (SGGZ) en er na de intake een DSM diagnose kan worden gesteld.

(In Nederland wordt de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) gebruikt om te bepalen of iemand recht kan hebben op verzekerde geneeskundige GGZ. De DSM is een classificatiesysteem voor psychische aandoeningen, uitgegeven en opgesteld door de American Psychiatric Association. Alleen psychische stoornissen kunnen worden behandeld in de geneeskundige GGZ. Behandeling van psychische problemen – zonder dat sprake is van een psychische stoornis volgens de DSM-5 – valt niet onder de geneeskundige GGZ. Behandeling van deze klachten kan wel worden vergoed binnen de huisartsenzorg, zo nodig met ondersteuning van de praktijkondersteuner GGZ. Meestal kan uw huisarts u al helpen een inschatting te maken of uw klachten binnen de SGGZ passen en u anders doorverwijzen naar andere vormen van hulpverlening.)

Praktijk Dudok van Heel heeft een contract afgesloten met de volgende zorgverzekeraars: Zilveren Kruis, DSW, ASR, CZ, VGZ, Caresq en Menzis. Declaratie van de factuur wordt vergoed en zal bij deze verzekeringen rechtstreeks naar de verzekering gaan. Let er op, dat u uw eigen risico bij uw verzekering bij behandeling wel kwijtraakt. Het hangt van uw eigen verzekering af hoe hoog dit bedrag is.

Als u bent aangesloten bij een andere zorgverzekering, kunt u bij uw zorgverzekering navraag doen over de hoogte van de vergoeding. Dit is meestal een percentage van de factuur. Verder is er een groot verschil in de vergoedingen van natura-polissen en restitutie-polissen. Bij een restitutiepolis bent u vrij om een zorgverlener te kiezen. De verzekeraar vergoed dan 100% van het bedrag dat zij als marktconform in hun polis hebben vastgesteld. Bij een naturapolis wordt een bepaald percentage vergoed en krijgt u een hogere vergoeding als u hulp zoekt bij een gecontracteerde zorgverlener. Ook zal facturatie in dit geval naar u gaan, waarna u de factuur zelf bij uw verzekering in kunt dienen.

Eigen risico

Wettelijk geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder een verplicht eigen risico voor de basisverzekering; voor kinderen en jeugd tot 18 jaar wordt het eigen risico niet aangesproken.

Niet verzekerde zorg
Leerstoornissen, relatieproblemen en aanpassingsstoornissen (bijvoorbeeld na echtscheiding, verlies van werk of rouw) komen niet voor vergoeding in aanmerking omdat deze behandeling wettelijk is uitgesloten van de Zvw.

Zelfbetaling

Voor cliënten, waarbij de behandeling niet vergoed wordt, supervisanten, kinderen onder de 18 jaar of cliënten die er voor kiezen hun behandeling zelf te betalen geldt een tarief van € 120 euro per uur. Klik hier voor betalingsvoorwaarden zelfbetaling.

Jeugd

Vanaf 2023 is Praktijk Dudok van Heel geen contracten meer aangegaan met de gemeente Zuid-Oost Utrecht (Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist) ivm het afbouwen van de jeugd cliënten. Behandelingen van kinderen onder de 18 jaar worden dus niet vergoed.

 

 Egelinglaan 45
3705 TB Zeist

Telefoon: 030-2687168
E-mail: info@praktijkdudokvanheel.nl
Website: www.praktijkdudokvanheel.nl