Juridische aspecten bij jongeren

  • Als een kind of jongere in therapie gaat, gebeurt dat meestal in overleg met de ouders of verzorgers.
  • Als een kind jonger is dan 12 jaar, worden de ouders vaak nauw bij de behandeling betrokken. De ouders zijn dan bevoegd om beslissingen te nemen met betrekking tot de behandeling. Bij praktijk Dudok van Heel worden kinderen onder de 15 jaar via ouders behandeld (ouderbegeleiding).
  • Als de leeftijd van het kind tussen de 12 en de 16 jaar ligt, weegt de mening van ouders en kind even zwaar.
  • Vanaf 16 jaar neemt een cliënt zelf beslissingen. De ouders worden uitsluitend dán bij de behandeling betrokken als de jongere daarmee akkoord gaat. Praktijk Dudok van Heel streeft echter altijd naar een behandeling waarbij ook ouders betrokken zijn.
  • In een echtscheidingssituatie waarin beide ouders het gezag hebben is ook van beide ouders toestemming nodig om aan een behandeling van het kind te beginnen.

Toestemmingsverklaring behandeling

 

Bij calamiteiten of geweldsincidenten tov de jongere is Praktijk Dudok van Heel verplicht een melding te doen bij ICM ZOU, de gemeente en de inspectie Jeugdzorg. Waar van toepassing geldt tevens de meldplicht voor calamiteiten en de meldcode huiselijk geweld/kindermishandeling.Egelinglaan 45
3705 TB Zeist

Telefoon: 030-2687168
E-mail: info@praktijkdudokvanheel.nl
Website: www.praktijkdudokvanheel.nl