Aanmelding

Praktijk Dudok van Heel is een 2e lijns praktijk voor specialistische GGZ (SGGZ). Dit houdt in dat aanmelding alleen mogelijk is na verwijzing door een huisarts, arts, ziekenhuispsycholoog of een ggz-instelling.

Met een verwijzing kunt u zich per mail of telefonisch aanmelden op het telefonisch spreekuur. Dit spreekuur is op maandag, dinsdag en donderdag van 13.00 tot 14.00.
In het eerste telefonisch contact wordt u gevraagd beknopt aan te geven wat het probleem is, zodat bekeken kan worden of aanmelding bij Praktijk Dudok van Heel zinvol is. Ook zullen een aantal persoonsgegevens worden genoteerd.

Na het telefoongesprek zal u per mail het aanmeldformulier gestuurd worden, zal een ROM vragenlijst worden opgestuurd en zal een afspraak gemaakt worden voor een intakegesprek.

Na afloop van de behandeling zal u gevraagd worden een klanttevredenheids vragenlijst in te vullen .

 

Veilig mailen naar Praktijk Dudok van Heel

Veilig mailen naar Medlon

Praktijk Dudok van Heel gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen. Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld naar info@praktijkdudokvanheel.nl. Wilt u zich echter per mail aanmelden en privé over uw klachten vertellen of andere privacygevoelige informatie mailen en heeft u geen ZIVVER, dan kunt u naar info@praktijkdudokvanheel.nl een verzoek sturen voor een link en wordt deze u toegestuurd.Egelinglaan 45
3705 TB Zeist

Telefoon: 030-2687168
E-mail: info@praktijkdudokvanheel.nl
Website: www.praktijkdudokvanheel.nl