Klachten

Klachtenregeling

Er wordt gestreefd naar een klantgerichte en transparante manier van werken. Wanneer u onverhoopt niet tevreden bent of een klacht heeft, dan is uw behandelaar het eerste aanspreekpunt. Komt u daar samen niet uit, dan conformeert Praktijk Dudok van Heel zich aan de klachtenregeling zoals vastgesteld door onze beroepsvereniging LVVP . U vindt daar onder cliënten-info een directe verwijzing naar deze klachtenregeling.

 Egelinglaan 45
3705 TB Zeist

Telefoon: 030-2687168
E-mail: info@praktijkdudokvanheel.nl
Website: www.praktijkdudokvanheel.nl