Welkom

Alle kinderen en jongeren hebben in hun leven wel eens te maken met psychische problemen. Dat is normaal en hoort bij de ontwikkeling. Soms kunnen problemen alleen zo ingewikkeld worden en zo lang duren, dat ze nog maar moeilijk op te lossen zijn. Dan kan de hulp van een kinder –en jeugdpsychotherapeut in beeld komen. De Praktijk Dudok van Heel biedt psychische hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders.

Over de praktijk…

Praktijk Dudok van Heel is laagdrempelig en biedt een sfeer van betrokkenheid. Kinderen en jongeren kunnen zich op deze manier veilig voelen om bij zichzelf te ontdekken wat er aan de hand is. Positiviteit, openheid en vertrouwen zijn hierbij van groot belang. Aangezien ieder kind bijzonder en uniek is wordt niet 1 standaard behandeling gehanteerd, maar wordt er naar gestreefd de therapie precies af te stemmen op de behoeftes van het kind/ de jongere en zijn ouders. Hierbij kan indien nodig (en afhankelijk van de leeftijd) gebruik gemaakt worden van een combinatie van verschillende methodes, zoals gesprektherapie, cognitieve gedragstherapie, bewegingsactiviteiten, spel, creatieve technieken, schrijven, EMDR, geleide verbeelding, meditatie, mindfulness, ontspanningsoefeningen en bewustwordingstherapie. Voor dit laatste heeft Praktijk Dudok van Heel een samenwerkingsverband met bewustwordingstherapeute Hanna Monpellier. Het kind wordt bij Praktijk Dudok van Heel gezien als deel uitmakend van een groter geheel, waarin ook familie en omgeving een belangrijke rol spelen. Ouders worden dan ook zoveel mogelijk bij de behandeling betrokken. Dit betekend dat ouders binnen de behandeling, middels gesprekken en één of enkele bewustwordingssessies ook met zichzelf therapeutisch aan de slag gaan om meer in contact te komen met hun emoties en inzicht te krijgen in hoeverre deze van invloed zijn op de huidige dynamiek met het kind. Samen wordt er gekeken naar hoe de klachten zijn ontstaan, hoe deze in stand gehouden worden en hoe deze veranderd kunnen worden.

Over de therapeut…

Clarine Dudok van Heel is een enthousiaste en geregistreerde kinder -en jeugdpsychotherapeut, tevens GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut. Zij heeft ruime ervaring op het gebied van behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en hun ouders. Clarine Dudok van Heel heeft jarenlang gewerkt bij de jeugdafdeling van een grote GGZ instelling en is in 2012 gestart met een eigen praktijk. Clarine Dudok van Heel is lid van de Vereniging voor Kinder -en jeugdpsychotherapie (VKJP), de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCT) en de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).