Welkom

Alle mensen hebben in hun leven wel eens te maken met psychische problemen. Dat is normaal en hoort bij het mens zijn. Soms kunnen problemen alleen zo ingewikkeld worden en zo lang duren, dat ze nog maar moeilijk op te lossen zijn. Dan kan de hulp van een psychotherapeut in beeld komen. Praktijk Dudok van Heel biedt psychische hulp aan volwassenen en jong volwassenen.

Over de praktijk…

Praktijk Dudok van Heel is laagdrempelig en biedt een sfeer van betrokkenheid. Volwassenen en jong volwassenen kunnen zich op deze manier veilig voelen om bij zichzelf te ontdekken wat er aan de hand is. Positiviteit, openheid en vertrouwen zijn hierbij van groot belang. Aangezien ieder mens bijzonder en uniek is wordt niet 1 standaard behandeling gehanteerd, maar wordt er naar gestreefd de therapie precies af te stemmen op de behoeftes van de cliënt. Hierbij kan indien nodig (en afhankelijk van de voorkeur van de cliënt) gebruik gemaakt worden van een combinatie van verschillende methodes, zoals gesprekstherapie, cognitieve gedragstherapie, EMDR, geleide verbeelding, meditatie, mindfulness, ontspanningsoefeningen en bewustwordingstechnieken. De cliënt wordt bij Praktijk Dudok van Heel gezien als deel uitmakend van een groter geheel, waarin ook familie en omgeving een belangrijke rol spelen. Samen wordt er gekeken naar hoe de klachten zijn ontstaan, hoe deze in stand gehouden worden en hoe deze veranderd kunnen worden.

Over de therapeut…

Clarine Dudok van Heel is een betrokken en BIG geregistreerde psychotherapeut, tevens GZ-psycholoog. Zij heeft ruime ervaring op het gebied van behandeling en begeleiding van volwassenen en adolescenten. Clarine Dudok van Heel heeft jarenlang gewerkt bij een grote GGZ instelling en heeft sinds 2012 een eigen praktijk. Clarine Dudok van Heel is lid van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP), de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en de Vereniging voor Kinder -en jeugdpsychotherapie (VKJP). Kamer van Koophandel nummer 55724523.