Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden voor de zelfbetalers zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de psychotherapeut en de cliënt:

De door de psychotherapeut aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de geboden zorg dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum te zijn betaald. Is dat niet het geval dan krijgt de cliënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen. Wanneer de cliënt niet aan deze verplichting voldoet, dan is de psychotherapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incasso-maatregelen te treffen. Bij betalingsachterstand is de psychotherapeut gerechtigd om de behandeling op te schorten tot dat de cliënt aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan behalve wanneer er zwaarwegende behandelinhoudelijke argumenten hiertegen zijn.Egelinglaan 45
3705 TB Zeist

Telefoon: 030-2687168
E-mail: info@praktijkdudokvanheel.nl
Website: www.praktijkdudokvanheel.nl