Voor wie

De Praktijk Dudok van Heel is gespecialiseerd in het bieden van hulp aan volwassenen en jongeren. Kinderen jonger dan 15 jaar worden via hun ouders behandeld (ouderbegeleiding). Praktijk Dudok van Heel heeft ook ruimte voor volwassenen, die kampen met levensvraag gerelateerde problematiek.

Bij de praktijk kan men terecht voor klachten als:

 • onzekerheid/negatief zelfbeeld
 • somberheid
 • pychosomatische klachten, zoals buikpijn en hoofdpijn
 • gedragsproblemen
 • angst
 • dwangmatigheid
 • spanningsklachten
 • piekeren
 • eetproblemen
 • verwerking van traumatische ervaringen
 • moeite met faseovergangen
 • aandachts –en concentratieproblemen
 • problemen in het contact met leeftijdgenoten/met vriendschappen
 • opvoedingsproblemen
 • problemen in de gezinssfeer, gezinsinteracties
 • identiteitsproblemen

Voor wie is Praktijk Dudok van Heel niet geschikt:

 • in het geval van een acute crisissituatie of risico hierop
 • bij verslavingsproblematiek
 • bij ernstige psychiatrische problematiek (zoals bijv. psychose)
 • bij ernstig antisociaal of externaliserend gedrag
 • indien voorafgaand aan de behandeling al duidelijk is dat medicatie geïndiceerd/gewenst is
 • als een van de ouders niet achter de aanmelding staat
 • als de jongere niet aan de aanmelding wil meewerken


Egelinglaan 45
3705 TB Zeist

Telefoon: 030-2687168
E-mail: info@praktijkdudokvanheel.nl
Website: www.praktijkdudokvanheel.nl