Voor wie

Praktijk Dudok van Heel is gespecialiseerd in het bieden van hulp aan volwassenen en jong volwassenen.

Bij de praktijk kan men terecht voor klachten als:

 • onzekerheid/negatief zelfbeeld
 • somberheid
 • pychosomatische klachten, zoals buikpijn en hoofdpijn
 • gedragsproblemen
 • angst
 • dwangmatigheid
 • spanningsklachten
 • piekeren
 • eetproblemen
 • verwerking van traumatische ervaringen
 • moeite met faseovergangen
 • aandachts –en concentratieproblemen
 • problemen in het contact met leeftijdgenoten/met vriendschappen
 • opvoedingsproblemen
 • problemen in de gezinssfeer, gezinsinteracties
 • identiteitsproblemen

Voor wie is Praktijk Dudok van Heel niet geschikt:

 • in het geval van een acute crisissituatie of risico hierop
 • bij verslavingsproblematiek
 • bij ernstige psychiatrische problematiek (zoals bijv. psychose)
 • bij ernstig antisociaal of externaliserend gedrag
 • indien voorafgaand aan de behandeling al duidelijk is dat medicatie geïndiceerd/gewenst is
 • als een van de ouders niet achter de aanmelding staat
 • als de jongere niet aan de aanmelding wil meewerken


Egelinglaan 45
3705 TB Zeist

Telefoon: 030-2687168
E-mail: info@praktijkdudokvanheel.nl
Website: www.praktijkdudokvanheel.nl